HPV infekcija

HPV infekcija

Infekcija sa Humanim papilloma virusom (HPV) je polno prenosiva bolest, koja se prenosi s jednog na drugog seksualnog partnera najčešće prilikom vaginalnog i analnog seksa, ali takođe i prilikom oralnog seksa, kao i prilikom dodirivanja genitalija.

Postoji mnogo tipova HPV virusa, od kojih mnogo njih uzrokuje polne bradavice, a neki se povezuju sa malignim bolestima. Najčešće se javlja kancer/rak grlića materice, a vaginalni i analni kancer, rak penisa i rak vulve su ređi.

Skoro 1% seksualno aktivnih odraslih, posmatrano u bilo kom trenutku, ima polne bradavice. Tipovi HPV virusa koji izazivaju polne bradavice/kondilome su različiti od onih koji izazivaju kancer, i ne postoji način da se sazna kod koga će se javiti kancer ili neki drugi zdravstveni problemi, nakon što dođe do infekcije.

HPV tipizacija (odredjivanje tipova virusa) je analiza koja postaje uz PAPA test nešto šta je osnov ranog otkrivanja raka grlića materice. Čak se u nekim zemljama preporučuje pravilo “1,2,3” 1.Uraditi PAPA test 2. Uraditi HPV tipizaciju i onda ste 3 godine obezbedili spokoj ako su ove analize dobre.

Očekuje se da ova analiza u buducnosti bude rutinska kao i kolposkopija ili PAPA test. Radi se o analizi biološkog materijala (sekret, bris, biopsijski materijal) kojom se utvrdjuje prisustvo i tip humanog Papiloma virusa HPV-a (poslednji podaci govore da je identifikovano oko 130 tipova ovog virusa).

Često se pacijentkinje nadju u nedoumici oko vrste ove analize koja im se nudi. Tehnika tipizacije je u razvoju tako da starije (manje precizne) metode kao što je serološka (dokazivanje antitjela na HPV) ili hibridizaciona metoda pružaju mogućnost tipizacije na veći broj virusa po nižoj ceni, dok novije (preciznije) metode kao sto je PCR metoda nude tipizaciju na manji broj tipova po značajno većoj ceni.

PCR metoda je nešto što je standard i ako već radite proverite da li Vam nude ovu tehniku dokazivanja virusa HPV.

Odgovor na pitanje da li treba uraditi tipizaciju je nedvosmisleno potvrdan. Jedino na taj način možete znati koji tip/tipove virusa nosite iako je terapija skoro ista koji god tip/tipovi virusa da su u pitanju.

Tipizacija HPV-a pruža brze i pouzdane odgovore na pitanja da li je infekcija prouzrokovana nisko-rizičnim ili visoko-rizičnim tipovima virusa.

U slučajevima infekcije visoko-rizičnim tipovima preporučuju se česti kontrolni PAPA testovi koji bi trebalo da budu dovoljni za ranu dijagnozu maligne alteracije obolelog epitela grlića materice.

Ukoliko već postoji neka promena na grliću materice kao što je CIN I onda ukoliko se dokaže postojanje HPV virusa onkogenog potencijala, visokorizični tipovi kao što su tip 16 , 18 onda se preporučuju neke od destruktivnih tehnika uklanjanja promjene na grliću kao što je krioterapija, elektro  ili loop ekcizija.

Senzitivnost HPV tipizacije je 94.6%, a specificnost 94.1%, dok kombinacija HPV tipizacije i PAPA testa pokazuje 100% senzitivnosti i specificnosti.